Rom stock full 5 file samsung A8 Au SCV32 6.0.1

svc32

Rom stock full 5 file samsung A8 Au SCV32 6.0.1 cứu máy

A8HPLTE_JPN_KDI.pit

AP_SCV32KDU1BPL1_CL9969680_QB11752570_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_SCV32KDU1BPL1_CL9969680_QB11752570_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_SCV32KDU1BPL1_CL9969680_QB11752570_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_KDI_SCV32KDI1BPL1_CL9969680_QB11752570_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: Tí GSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file samsung a8 au scv32 , full 5 file scv32 6.0.1 , full file unbrick a8 scv32

Trả lời