Rom stock full 5 file samsung A5 A500FU 4.4.4

Rom stock full 5 file samsung A5 A500FU 4.4.4

full fle a5 a500fu

Rom gốc full 5 file A500FU flash qua odin unbrick cứu máy

Thông tin rom: A5 A500FU ver 4.4.4

A5LTE_EUR_OPEN.pit

AP_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5

BL_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_A500FXXU1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_SER_A500FSER1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom full a5 a500fu , full file a500fu , full 5 file a500fu , unbrick a500fu , stock full a500fu

Trả lời