Rom stock full 5 file S7 Verizon G930V 6.0.1 unbrick

s7-g930v

Rom stock full file samsung S7 Verizon G930V 6.0.1 (G930VVRU2APD2) mới nhất unbrick

HOME_CSC_VZW_G930VVZW2APD2_CL7722939_QB9322449_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_VZW_G930VVZW2APD2_CL7722939_QB9322449_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G930VVRU2APD2_CL7722939_QB9322449_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

BL_G930VVRU2APD2_CL7722939_QB9322449_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

AP_G930VVRU2APD2_CL7722939_QB9322449_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: @huy99

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file g930v , rom full s7 verizon g930v 6.0.1 , unbrick s7 g930v

Trả lời