Rom stock full 5 file E7 E700M 4.4.4 cứu máy

Rom full: Rom stock full 5 file E7 E700M 4.4.4 cứu máy

e700

Rom stock E700M full 5 file dùng để unbrick, cứu máy, treo logo, lên tắt, lỗi phần mềm…

Thông tin rom: E700MUBU1AOE1 UUB1AOE1 ver 4.4.4

Gồm có:

E7LTE_EUR_OPEN.pit

AP_E700MUBU1AOE1_CL4860347_QB4885770_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5

BL_E700MUBU1AOE1_CL4860347_QB4885770_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_E700MUBU1AOE1_CL4859051_QB4883706_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_UUB_E700MUUB1AOE1_CL4860347_QB4885770_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom full e700m , file pit e700m , full 5 file e700m

Trả lời