Rom stock full 5 file A5 A510F 5.1.1 cứu máy

Rom full:  Full 5 file A5 A510F 5.1.1 cứu máy

510f

Rom stock full 5 file dùng đển unbrick cứu máy.

Thông tin rom: A510FXXU1APA3_OXE1AOL3 ver 5.1.1

Gồm có:

A5XELTE_EUR_OPEN.pit

AP_A510FXXU1APA3_CL6611313_QB7981163_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_A510FXXU1APA3_CL6611313_QB7981163_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A510FXXU1APA3_CL6611313_QB7981163_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXE_A510FOXE1AOL3_CL6775734_QB7904256_REV00_user_low_ship_.tar.md5

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom full 5 file a5 a510f , full 5 file a510f , full file a510f , file pit a5 a510f , unbrick a510f , cuu may a510f

Xem thêm: Rom stock tiếng Việt A5 2016 A510F A510FD 6.0.1

Trả lời