Rom stock full 5 file A5 A500G 4.4.4 unbrick ok

Rom stock full 5 file samsung A5 A500G 4.4.4

full file a500g

Rom gốc full 5 file A500G flash qua odin unbrick cứu máy

Thông tin rom: A5 A500G ver 4.4.4

A5LTE_SWA_OPEN.pit

AP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5

BL_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ODD_A500GODD1ANK3_CL3116051_QB2991268_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom full a5 a500g , full file a500g , full 5 file a500g , unbrick a500g , stock full a500g

Trả lời