Rom stock 6 plus MTK 6582 Sp flash tool

File: Rom stock 6 plus MTK 6582 Sp flash tool

IMAG0212

IMAG0213

Nhận máy lên chớp tắt flash done

Rom iphone 6 plus china ( fake ) CPU MTK 6582 flash qua sp flash tool.

File chuẩn, dùng để cứu máy, treo logo , lên chớp tắt , diệt virus ,…

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock iphone 6 plus trung quoc , rom iphone 6 plus mtk 6582 , rom iphone 6 plus china mtk6582 , unbrick iphone 6 plus mtk 6582 ,file flash iphone 6 plus tq

Xem thêm các file iPhone Trung Quốc ( Clone ) khác tại đây

 

Bình luận

Trả lời