Rom Sony Z5 Trung Quốc MTK6572 Flashtool

Rom Sony Z5 Trung Quốc Fake MTK6572, file flash qua sp flash tool, fix treo logo, unbrick cứu máy, diệt virus,…

CPU_ID: 6572
CPU_SW: 0000
CPU_HW: CA01
uploading boot image to RAM…
Handshake received from Phone.
Detected eMMC FlashType.
uploading boot image to RAM…
Handshake Received from Phone.
eMMC cid: 1501004E3958524D42
CHIP : MT65720000
CPU ID:
EMMC ID : 1501004E3958524D42
EMMC Size : 1GB, usable capacity: 1.75GB
EMMC Name: eMMC_Samsung_N9XRMB

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom Sony Z5 Trung Quốc Fake MTK6580 Android 5.1 Flashtool

Từ khóa: file sony z5 mtk6572 , rom sony z5 china mtk6572 , rom sony z5 clone mtk6572 , rom sony z5 trung quoc mtk6572

Trả lời