Rom SHmobile Smart 23 New MT6572 Unbrick

Rom SHmobile Smart 23 New MT6572 file stock flash qua sp flashtool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy…

( Nội dung tải về gồm 2 file 2 ver )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc SHmobile Smart 23 , Firmware SHmobile Smart 23 , File SHmobile Smart 23 flashtool unbrick

Trả lời