Rom Samsung S8 Plus G955F/FD Android 8.0 XXV Full file

Rom gốc Samsung Galaxy S8 Plus G955F/FD Android 8.0 XXV Full file flash odin, fix lỗi phần mềm, treo logo….

AP_G955FXXU1CRD7_CL13396511_QB17776053_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G955FXXU1CRD7_CL13396511_QB17776053_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G955FXXU1CRD1_CP9423386_CL13386667_QB17686083_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXM_G950FOXM1CRD5_CL13396511_QB17715765_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_OXM_G955FOXM1CRD5_CL13396511_QB17715813_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: TCmobile

Giá 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời