Rom samsung S6 EDGE G9280 6.0.1 tiếng Việt Chplay

samsung-galaxy-s6-edge-plus-duos-sm-g9280

Rom samsung S6 EDGE G9280 việt hóa add Chplay trên stock 6.0.1 ver G9280ZCS2BPH3

File flash qua odin, hoạt động ổn định

Gởi bởi: tungmobile88

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom s6 g9280 6.0.1 tieng viet , rom tieng viet s6 g9280 6.0.1

Trả lời