Rom samsung s4 i9505 tiếng Việt fix full

IMG_0001_zps99428a3f

Rom samsung s4 i9505 tiếng Việt fix full

Rom edit Tiếng Việt, fix lỗi, android liplop mới nhất.

1 file duy nhất flash qua odin.

 Gởi bởi tienthanmobile0202

File giá 70k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s4 i9505, rom tieng viet fix loi s4 i9505,

Trả lời