Rom Samsung On7 G6000 Trung Quốc MTK6572 Flash Tool

Rom Samsung On7 G6000 Trung Quốc MTK6572 file flash qua sp flash tool

Bản dành cho chip MTK6580: Tại đây

Thông tin rom:
Device Brand : alps
Device Model : tangxun6572_we_l
Device CPU : MT6572
Device IntName : full_tangxun6572_we_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 1/18/2016 3:08:25 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2.8_TANGXUN6572.WE.L

Modem Version : TANGXUN6572_WE_L_HSPA TANGXUN6572_WE_L_GPRS
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 960 x 540

Supported DGT :
ft6x06

Supported CAM :
gc2155mipi_yuv
gc2145mipi_yuv
ov5645_mipi_yuv
s5k4ecgx_mipi_yuv
gc0328_yuv
ov2655_mipi_yuv

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 7901004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 79 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [1] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [2] CID : FE014E503058585858 , Name : P0XXXX , Vendor : FE , [MICRON]
FlashID [3] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [5] CID : 1501004E4A5330304D , Name : NJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 90014A2058494E5948 , Name : XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [7] CID : 110100303034474530 , Name : 004GE0 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [8] CID : 1501004E35585A4D42 , Name : N5XZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Tù khóa: rom samsung on7 trung quoc, rom on7 g6000 trung quoc mtk6572 , rom on7 g6000 china mtk657

Trả lời