Rom Samsung On7 G6000 Clone MT6580 android 5.1.1

Rom Samsung On7 G6000 Clone MT6580 android 5.1.1 flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo , fix lỗi phần mềm,…

( Gồm 2 file , file flash qua sp flashtool và file flash qua Miracle box )

Bản dành cho chip MTK6572 tại đây

Thông tin rom:

Device Brand : alps
Device Model : gxq6580_weg_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_gxq6580_weg_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 12/31/2015 8:11:47 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P39
Device ExtInfo : gxq6580_weg_l

 

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Bình luận

Trả lời