Rom samsung Note 3 N9008V 5.0 Tiếng Việt Chplay

Rom samsung Note 3 N9008V Tiếng Việt Chplay build trên stock 5.0 N9008VZMUDPA2 ổn định. Hard reset không mất tiếng Việt.

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom tieng viet n9008v , note 3 n9008v tieng viet chplay , rom n9008v tieng viet 5.0

Trả lời