Rom Samsung N915T tiếng Việt 6.0.1 ( Note EDGE )

Rom samsung Galaxy Note EDGE SM-N915T tiếng Việt Android 6.0.1 + modem hỗ trợ unlock flash odin…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời