Rom samsung J7 trung quốc MT6572 Sp Flash Tool

File: Rom samsung J7 trung quốc MT6572 Sp Flash Tool

rom samsung j7 fake

Rom stock samsung J7 trung quốc ( hàng fake ) MT6572 flash qua sp flash tool.

Dùng để fix lỗi phần mềm , diệt virus , treo logo , ứng dụng bị dừng…

Thông tin rom:

CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 …
EMMC Size: 0x00EC000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x0+0x0
Reading infr(EMMC)…
id:ALPS.KK1.MP6.V1
version:4.4.2
model:rtech72_we_72_kk
brand:alps
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x600000
RECOVERY BaseAddr:0x2F80000 Size:0x600000
SEC_RO BaseAddr:0x3580000 Size:0x40000
MISC BaseAddr:0x35C0000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3640000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x3940000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x4340000 Size:0x44C00000
CACHE BaseAddr:0x48F40000 Size:0xE200000
USRDATA BaseAddr:0x57140000 Size:0x52C00000
FAT BaseAddr:0xA9D40000 Size:0x41240000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
BaseAddr:0x0 Size:0x0

Link google drive ko giới hạn tốc độ

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom J7 Trung Quốc Fake J700H J7008 MTK6572 flashtool cứu máy

Từ khóa: rom stock samsung j7 trung quoc , rom j7 fake , rom j7 mtk6572 , diet virus j7 trung quoc

Trả lời