Rom samsung J5 2016 J5108 tiếng Việt CHplay 5.1.1

j5108-tieng-viet

Rom J5 2016 J5108 việt hóa add chplay trên nền stock 5.1.1, file tar flash qua odin.

Gởi bởi: tungmobile88

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom tieng viet j5 2016 j5108 , rom viet hoa j5108 , file j5108 tv

Trả lời