Rom Samsung Grand 2 G7106 4.3 tiếng Việt

Rom Samsung Grand 2 G7106 4.3 việt hóa flash qua odin, hard reset không mất tiếng Việt, hoạt động ổn định.

Hướng dẫn:

Tải về, giải nén, tốt nhất nên wipe sạch máy, đưa máy về download mode, mở odin flash file SM-G7106-4.3-Tieng-Viet.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom tieng viet g7106 , file g7106 tieng viet , file g7106 viet hoa fix loi

Trả lời