Rom Samsung E7 E7000 Trung Quốc MTK6572 Sp flash tool

Rom Samsung E7 E7000 máy Trung Quốc fake, chip MTK6572 file flash qua sp flash tool unbrick , diệt virus, fix treo logo, ứng dụng dừng,…

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file samsung e7 mtk6572 , rom e7000 trung quoc mtk6572 , rom e7 trung quoc mtk6572 , rom samsung e7 mtk6572

Trả lời