Rom Samsung C9 Pro C900F 7.1.1 & 6.0.1 full file

Rom Samsung C9 Pro C900F 7.1.1 & 6.0.1 full file stock firmware flash qua odin, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

( Nội dung tải về gồm 2 file, 2 ver 6.0.1 và 7.1.1 )

AP_C900FDDU1BQK1_CL12462918_QB15527511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_C900FDDU1BQK1_CL12462918_QB15527511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C900FDDU1BQJ3_CP7777750_CL12426594_QB15334832_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ODD_C900FODD1BQK1_CL12462918_QB15527511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_ODD_C900FODD1BQK1_CL12462918_QB15527511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Và:

AP_C900FDDU1AQG3_CL11574175_QB14222715_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_C900FDDU1AQG3_CL11574175_QB14222715_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_C900FDDU1AQF1_CL11563140_QB13807301_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OLB_C900FOLB1AQG1_CL11574175_QB14151065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OLB_C900FOLB1AQG1_CL11574175_QB14151065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc C9 Pro C900F 7.1.1 , File C9 Pro C900F 7.1.1 , Firmware C9 Pro C900F 7.1.1 , Rom stock C9 Pro C900F 6.0.1 , Rom C9 Pro C900F 6.0.1 full file

Trả lời