Rom Samsung A7 2016 Trung Quốc Fake MTK6580 FlashTool + NVram

Rom samsung A7 2016 Trung Quốc Fake chip MTK6580 , file flash qua sp flash tool unbrick cứu máy + data repair imei

Thông tin rom:

Device Brand : alps
Device Model : gxq6580_weg_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_gxq6580_weg_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 4/14/2016 5:52:06 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P62
Device ExtInfo : gxq6580_weg_l

Modem Version : Z6U020_band_1_5
Localization : es_ES en_US zh_CN zh_TW pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES my_ZG
DisplayRes : 1280 x 720

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
gc0310_mipi_yuv
imx219_mipi_raw gc2755_mipi_raw gc2355_mipi_raw gc0409mipi_raw sp2508_mipi_raw ov5648_mipi_raw imx166_mipi_raw ov5693_mipi_raw sp5409_mipi_raw gc5024_mipi_raw ov9762_main_mipi_raw ov9762_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 700100563130303038 , Name : V10008 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [1] CID : 150100464A32354142 , Name : FJ25AB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [2] CID : 3701FF454D43303447 , Name : EMC04G , Vendor : 37 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [3] CID : 700100454838434434 , Name : EH8CD4 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [4] CID : 150100513732534D42 , Name : Q72SMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [5] CID : 90014A483847316505 , Name : H8G1e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [6] CID : 8801034E4361726420 , Name : NCard , Vendor : 88 , [FORESEE]
FlashID [7] CID : 150100463732324D42 , Name : F722MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [8] CID : 700100454838434538 , Name : EH8CE8 , Vendor : 70 , [KINGSTON]

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom a7 2016 china mtk6580 , rom a7 2016 trung quoc mtk6580 , file a7 2016 fake mtk6580

Trả lời