Rom S3 Mini I8190 Trung Quốc MTK6575 Flash Tool

Rom S3 Mini I8190 Trung Quốc MTK6575 file flash qua sp flash tool unbrick cứu máy, fix treo logo, diệt virus,…

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom s3 mini trung quoc, rom s3 mini china mtk6575 , rom s3 mini mtk6575 flash tool

Trả lời