Rom Qsmart QS550T NEW Fix LCD unbrick cứu máy

Rom Qsmart QS550T MT6582 file stock full flash qua sp flash tool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , fix LCD sọc màn hình khi flash rom , thay màn hình ,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: File bin Qsmart QS550T


Firmware Qsmart QS550T , File Qsmart QS550T fix LCD , Rom Qsmart QS550T fix soc man hinh

Trả lời