Rom Qmobile Luna Pro 6.0 MT6735 flashtool unbrick

Rom Qmobile Luna Pro Android ver 6.0 CPU MT6735 file stock V31 mới nhất hiện tại flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , account , treo logo , diệt virus,…

Thông rin rom:

Device Brand : Q-mobile
Device Model : Q-mobile
Device CPU : MT6735
Device IntName : LUNA PRO
Device Version : 6.0
Device Compile : 10/12/2016 7:14:09 AM
Device Project : Luna_Pro_Qmobile_V31_20161012
Device ExtInfo : LUNA PRO

Modem Version : E521C_GSMQ_WB128_LTEB1_B3_B7_B8_B20_GPSTCXO
Localization : vi_VN en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 1280 x 720

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
imx214_mipi_raw
ov5648_mipi_raw
imx179_mipi_raw
gc2355_mipi_raw
ov8858_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 150100513832334D42 , Name : Q823MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [1] CID : 13014E51324A393652 , Name : Q2J96R , Vendor : 13 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [2] CID : 90014A484147326505 , Name : HAG2e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : 150100525831424D42 , Name : RX1BMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [4] CID : 90014A484247346505 , Name : HBG4e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [5] CID : 90014A484247346132 , Name : HBG4a2 , Vendor : 90 , [HYNIX]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [2 GiB]
ROM : eMMC 16 GiB
Manufacturer : [NOT_IN_BASE]
Name : R69J2

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Luna Pro , File Luna Pro , Rom stock Luna Pro , Bypass account Luna Pro

Trả lời