Rom Otel os3 4.4.2 MTK6572 Flashtool + Bin unbrick

Rom Otel Os3 4.4.2 MTK6572 file stock flash qua sp flashtool + file bin read full flash Miracle box crack unbrick cứu máy ok, diệt virus, fix treo logo, lỗi phần mềm,…

Device Project : ALPS.KK1.MP7.V1

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


file bin otel os 3 , rom otel os3 flashtool , unbrick otel os3 , rom stock otel os3

 

 

 

Trả lời