Rom Otel OS2 4.4.2 MT6582 flashtool unbrick , treo logo ok

Rom Otel OS2 Android 4.4.2 MT6582 file stock flash qua flashtool unbrick , treo logo ok, diệt virus, lỗi phần mềm, AP BP fix imei,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Otel OS 2 , Firmware Otel OS 2 , File Otel OS 2 , Unbrick Otel OS 2

Trả lời