Rom Oppo R7S Tiếng Việt Chplay Flashtool unbrick, treo logo

Rom tiếng Việt + Chplay Oppo R7S, file flash qua Sp flash tool fix treo logo, unbrick cứu máy

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo r7s tv chplay, rom tieng viet oppo r7s , chplay oppo r7s , rom oppo r7s tieng viet chplay , tieng viet oppo r7s , chplay oppo r7s

Trả lời