Rom Oppo F1S MT6750 Unbrick fix rung ko lên nguồn

Rom Oppo F1S MT6750 Unbrick fix rung ko lên nguồn do flash rom , đen xanh màn hình…

Hướng dẫn:

  • Flash file step1 bằng tool kèm theo trong thư mục, chọn Format all + Download
  • Flash file step2 bằng DownloadTool_1612.8 kèm theo, chọn Development Download + No checksum, nhập pass oppodeve, flash ở chế độ Format all + download
  • Xong các bước trên máy sẽ lên nhưng mất imei, repair imei theo hướng dẫn trong nội dung ẩn.

Link down: Tải về

Pass trong nội dung tải về

Gởi bởi TCmobile

Giá 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Unbrick Oppo F1s , Fix rung oppo F1s , Fix LCD Oppo F1s

Trả lời