Rom Ophone N9 MT6571 4.4.2 flashtool unbrick treo logo ok

Rom Ophone N9 Android 4.4.2 CPU MTK6571 file stock full flash sp flash tool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , nvram fix imei , hoạt động ổn định,…

Thông tin rom:

Device Brand : Ophone
Device Model : k825_644_at_wxm_x018_4g
Device CPU : MT6571
Device IntName : k825_644_at_wxm_x018_4g
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 18/05/2016 10:39:39 SA
Device Project : K825_644_AT_WXM_X018_4G_QHD_V1004
Device ExtInfo : N9

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Ophone N9 , File Ophone N9 , Rom Stock Ophone N9 , Unbrick Ophone N9 , Ophone N9 treo logo

Trả lời