Rom Neoson TA721A 4.4.2 MT6572 fix LCD

Rom Neoson TA721A android 4.4.2 CPU MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , nvram fix imei, fix LCD, xanh sọc màn hình…

( Nội dung tải về gồm 2 file, dành cho 2 mã màn hình khác nhau, flash rom trên mạng mất nguồn, bị lỗi LCD flash lại sẽ ok )

Thông tin rom stock máy tính bảng Neoson TA721A:

Device Brand : TA721A
Device Model : TA721A
Device CPU : MT6572
Device IntName : TA721A
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 4/22/2017 5:49:19 AM
Device Project : KT07C.3G-20151008
Device ExtInfo : TA721A

– config_version: V1.1.1
platform: MT6572
project: wsvga
storage: EMMC
boot_channel: MSDC_0
block_size: 0x20000

Modem Version : v86_0720_yuanda72_wet_jb3_gprs
Localization : en_US th_TH in_ID es_ES zh_CN zh_TW ru_RU pt_BR fa_IR fr_FR de_DE tr_TR it_IT ms_MY vi_VN ar_EG pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ iw_IL my_MM km_KH ko_KR pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB
DisplayRes : 480 x 800

Supported LCD :
puqing_lcm_wsvgalnl

Supported DGT :
puqing_gsl3680

Supported CAM :
gc2145_yuv
gc2155_yuv
sp2518_yuv
sp2519_yuv
gc2035_yuv
bf3920_yuv
sp0838_yuv
sp0a18_yuv
sp0a19_yuv
gc0329_yuv
gc0308_yuv
gc0328_yuv
bf3703_yuv
gc0311_yuv
gc0312_yuv
siv121du_yuv
gc0309_yuv
hi704_yuv

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 90014A484147326504 , Name : HAG2e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [1] CID : 90014A2058494E5948 , Name : XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [2] CID : 150100534A5330304D , Name : SJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [3] CID : FE014E4D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : FE , [MICRON]
FlashID [4] CID : 1501004C355530304D , Name : L5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [5] CID : 1501004A4A5330304D , Name : JJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 1501004A4A53303000 , Name : JJS00 , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 150100534A53303041 , Name : SJS00A , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [8] CID : 15010053355530304D , Name : S5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [9] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [10] CID : 1501004A3555303000 , Name : J5U00 , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [11] CID : 1501004A3555303041 , Name : J5U00A , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [12] CID : 1501005335584B4142 , Name : S5XKAB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [13] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [512 MiB]
ROM : eMMC 4 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG]
Name : M00SJ

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Neoson TA721A , File Neoson TA721A flashtool , Rom stock Neoson TA721A

Bình luận

Trả lời