Rom MTB Samsung Tab M106 5.1.1 MT6582 ( China Fake )

Rom MTB Samsung Tab M106 5.1.1 MT6582 ( China Fake )

Gồm Rom Flash qua SP Flash Tool + Rom Bin unbrick cứu máy + NVram repair imei

Thông tin rom:

Device Brand : M106
Device Model : M106
Device CPU : MT6582
Device IntName : M106
Device Version : 5.1.1
Device Compile : 06/05/2016 2:26:30 SA
Device Project : ALPS.KK1.MP1.V2.36
Device ExtInfo : M106

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom mtb samsung tab m106 china , rom mtb samsung tab m106 fake, rom samsung tab m106 mtk6582 , repair imei samsung tab m106 china , rom bin samsung tab m106 china , rom flash tool samsung tab m106 fake

Trả lời