Rom MTB Mobell Tab 7S MTK6580 Flashtool

Rom stock MTB Mobell Tab 7S phiên bản chip MTK6580, Android 5.1 , file flash qua Sp flashtool unbrick cứu máy, treo logo, diệt virus…

Nội dung tải về gồm 2 file , file file full flash qua sp flashtool và 1 file backup flash qua Miracle

Modem Version : elink8321_hspa_tb_W4
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 600 x 1024

Device Brand : alps
Device Model : elink8321_emmc
Device CPU : MT6580
Device IntName : mobell tab 7s
Device Version : 5.1
Device Compile : 20/12/2016 6:40:18 SA
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_ELINK8321.EMMC_P46
Device ExtInfo : mobell tab 7s

Supported DGT :
GSLX688

Supported CAM :
ov8858_mipi_raw
ov5670_mipi_raw
hm5040_mipi_raw
ov5648_mipi_raw
gc5024_mipi_raw
gc5004_mipi_raw
gc2355_mipi_raw
gc2235_mipi_raw
gc2145_mipi_yuv
gc2155_mipi_yuv
gc2755_mipi_raw
gc0310_mipi_yuv
ov2680_mipi_raw
hm03d5_mipi_yuv
sp2509_mipi_raw
sp0a09_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : NONE , DRAM ONLY

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [1 GiB]
ROM : eMMC 8 GiB
Manufacturer : [FORESEE]
Name : draC

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 75K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom MTB Mobell Tab 7S chip SPD7731 file pac

Từ khóa: file mobell tab 7s mt6580 , rom mobell tab 7s , rom mobell tab 7s mtk6580, stock mobell tab 7s mtk6580

Bình luận

Trả lời