Rom Mobiistar Lai Z2 7.0 MT6580 ver mới nhất flashtool

Rom Mobiistar Lai Z2  MT6580 ver 7.0 bản mới nhất hiện tại, file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , nvram fix imei,…

Thông tin rom:

Device Brand : mobiistar
Device Model : mobiistar_LAI_Z2
Device CPU : MT6580
Device IntName : mobiistar_LAI_Z2
Device Version : 7.0
Device Compile : 9/11/2017 8:33:53 AM
Device Project : alps-mp-n0.mp2-V1_len6580.we.n_P50
Device ExtInfo : mobiistar_LAI_Z2

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 90014A483847346192 , Name : H8G4a� , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [1] CID : 150100464E58324D42 , Name : FNX2MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [2] CID : 700100563130303038 , Name : V10008 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [3] CID : 90014A483847346132 , Name : H8G4a2 , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 150100464E36324D42 , Name : FN62MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [1 GiB]
ROM : eMMC 8 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG]
Name : BM2XN

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Mobiistar Lai Z2 New , File Mobiistar Lai Z2 , Unbrick Mobiistar Lai Z2 , Mobiistar Lai Z2 treo logo

Bình luận

Trả lời