Rom Mobiistar Lai Z1 v2.08 fix LCD MT6572

Rom stock Mobiistar Lai Z1 v2.08 mobiistar_LAI_Z1_V2.08_20161013 fix LCD MT6572 full file flashtool unbrick cứu máy, data fix imei, fix lỗi LCD, treo logo, diệt virus…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời