Rom Mobiistar Kool Lite 4.4.2 file pac + CM2 backup full

Rom Mobiistar Kool Lite 4.4.2 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file CM2 backup full

Unbrick cứu máy, mã bảo mật , diệt virus, treo logo ,fix lỗi firmware… 

Thông tin rom:

Device Brand : mobiistar
Device Model : mobiistar_KOOL_Lite
Device CPU : mobiistar_KOOL_Lite
Device IntName : mobiistar_KOOL_Lite
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 11/1/2016 5:59:07 AM
Device Project : mobiistar_KOOL_Lite_V2.07_3_08052016
Device ExtInfo : mobiistar_KOOL_Lite

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac + 1 file backup full flash CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Mobiistar Kool Lite 4.4.2 , File pac Mobiistar Kool Lite 4.4.2 , Rom gốc Mobiistar Kool Lite 4.4.2 , Mobiistar Kool Lite treo logo

Trả lời