Rom Mobell Nova i4 MT6580 Flashtool unbrick treo logo ok

Rom Mobell Nova i4 chip MT6580 file stock full flash qua sp Flashtool unbrick cứu máy , fix  treo logo , diệt virus , fix lỗi phần mềm,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom stock Mobell Nova i4 , file stock Mobell Nova i4 unbrick , Firmware stock Mobell Nova i4 , rom stock Mobell Nova i4 flashtool

 

Trả lời