Rom Mobell Nova F7 MT6580 full flashtool unbrick

Rom Mobell Nova F7 MT6580 file stock full flashtool, fix lỗi phần mềm , treo logo,…

Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file stock và 1 file backup full unbrick cứu máy

USB speed: USB_HIGH_SPEED
Platform: MT6580_S00, Hw ver: 0xCA00, Sw ver: 0x0000
Secure ver: 0xFF, BL ver: 0x01
Sec config: 0x00
SRAM size: 128 KiB
DRAM size: 1 GiB
BL Secure ver: 0x02
Card/BGA: BGA (Discrete embedded)
Manufacturer ID: 0x15 (Samsung)
Product name: F722MB (0x463732324d42), rev: 0x00, serial number: 0xDF5C9B40
Manufacturing date: Aug 2016
CID: 15010046 3732324D 4200DF5C 9B408321
Capacity: 7.29 GiB(7,827,095,552 bytes)
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 512 KiB
User area: 7.28 GiB(7,818,182,656 bytes)

platform: MT6580, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: Nova
board: full_wf181_whx_mobell, name: Nova F7
brand: Nova F7, model: Nova F7
build id: MRA58K, version: 6.0 Marshmallow (Mobell_Nova_F7_2_V3.03_20161009)
build description: full_wf181_whx_mobell-user 6.0 MRA58K 1476004312 test-keys

build version: alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P16
screen resolution: 1280 x 720
main camera: gc5024_mipi_raw ov5693_mipi_raw mn045_mipi_raw
lens: ov5693af gc5024af mn045af
front camera: ov9760_mipi_raw gc2355_mipi_raw gc2365_mipi_raw
audio: amp_6323pmic_spk
touch: ft3427_zaw875 icn85xx
modem: wf1_we_m_hspa_1

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom stock Mobell Nova F7 , file Mobell Nova F7 full , rom Mobell Nova F7 unbrick , rom Mobell Nova F7 flashtool

 

Bình luận

Trả lời