Rom Mobell Nova F2 Android 5.1 file pac

Rom Mobell Nova F2 Android 5.1 file pac stock flash qua tool ResearchDownload ok , dùng unbrick cứu máy , fix các lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ,…

Thông tin rom:

Model Name : u7s_whx_a2_f2_d3
Model Brand : Nova_F2
Model Device: u7s_f2
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: U7S_F2_D3_WHX_A2
Project Ver : Mobell_Nova_F2_2_V005_20160602
Model Ext : Nova F2

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Mobell Nova F2 , File Mobell Nova F2 , Rom stock Mobell Nova F2 , Unbrick Mobell Nova F2 , Ma bao ve Mobell Nova F2

Trả lời