Rom Mini S5 Trung Quốc SM-G900F MTK6572 4.4.2 Flash Tool

Rom Mini S5 Trung Quốc Mã SM-G900F chip MTK6572 ver 4.4.2 file flash qua SP Flash Tool, trị teo logo, diệt virus sex, unbrick cứu máy,…

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom mini s5 china mtk6572 , rom mini s5 xiaoxing , rom mini s5 trung quoc mtk6572 , rom s5 trung quoc g900f ,

Trả lời