Rom Masstel N590 android 5.1 MT6580 flash tool

Rom Masstel N590 android 5.1 MT6580 file flash qua flash tool fix treo logo, lỗi phần mềm…

Thông tin rom:

Device Brand : N590
Device Model : N590
Device CPU : MT6580
Device IntName : N590
Device Version : 5.1
Device Compile : 16/01/2016 10:11:41 SA
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2.19_SPRO6580.WEG.L_P8
Device ExtInfo : N590

Modem Version : spro6580_we_l_hspa spro6580_we_l_gprs
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 1280 x 720

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
s5k4h8_mipi_raw
s5k5e8yx_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 90014A483847316505 , Name : H8G1e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [1] CID : 450100445331303038 , Name : DS1008 , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [2] CID : 110100303038473330 , Name : 008G30 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời