Rom Masstel N536 6.0 file pac + CM2 backup full

Rom Masstel N536 6.0 file pac flash qua tool ResearchDownload + file backup full CM2

Unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , mã bảo mật,…

Thông tin rom:

Device Brand : Masstel_N536
Device Model : c177_hlg_2d1
Device CPU : c177_hlg_2d1
Device IntName : c177_hlg_2d1
Device Version : 6.0
Device Compile : 11/19/2016 8:00:35 AM
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : Masstel N536

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Masstel N536 , File pac Masstel N536 , Rom stock Masstel N536 , Rom gốc Masstel N536 , Masstel N536 mã bảo vệ

Trả lời