Rom Masstel N535 Android 6.0 file pac

Rom stock Masstel N535 Android 6.0 file pac flash qua tool ResearchDownload xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Thông tin rom:

Device Brand : Masstel_N535
Device Model : c177_hlg_2d3
Device CPU : c177_hlg_2d3
Device IntName : c177_hlg_2d3
Device Version : 6.0
Device Compile : 04/05/2017 11:03:46 SA
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : Masstel N535

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Bình luận

Trả lời