Rom Masstel N525 MT6580 android 5.1 full file unbrick

Rom Masstel N525 MT6580 android 5.1 file stock backup full flash qua sp flashtool , unrbick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus,…

Thông tin rom:

platform: MT6580, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: Masstel N525
board: Masstel N525, name Masstel N525
brand: Masstel N525, model: Masstel N525
build id: LMY47I, version: 5.1 Lollippop ( Masstel N525_080112 )
build description: full_hongyu6580_we_l-user 5.1 KMY47I484186 test-keys
build version: Masstel_N525_080112
sreen resolution: 854 x 480
lens: dw9714afm50af
audio: amp_6323pmic_spk
touch: GT1XX
modem: hongyu5470_we_l_S185AWE_hspa

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom goc Masstel N525 , file Masstel N525 , Rom stock full Masstel N525 , Unbrick Masste N525

Trả lời