Rom Masstel N520 6.0 SPD7731C file pac flash tool

Rom Masstel N520 6.0 SPD7731C file pac stock flash tool ResearchDownload ok

Unbrick cứu máy, xóa mã bảo vệ , fix treo logo , diệt virus , fix lỗi phần mềm,…

Thông tin rom:

Device Brand : Masstel_N520
Device Model : c177_jyk_292
Device CPU : c177_jyk_292
Device IntName : c177_jyk_292
Device Version : 6.0
Device Compile : 22/07/2016 3:54:46 CH
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : Masstel N520

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc masstel n520 , File pac masstel N520 , Rom stock Masstel N520

Trả lời