Rom Masstel N516 5.1 file pac + file CM2 backup

Rom Masstel N516 android 5.1 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file CM2 backup full

Unbrick cứu máy, fix lỗi firmware , treo logo , diệt virus, mã bảo vệ…

Thông tin rom:

Device Brand : Android
Device Model : l1s_f2
Device CPU : l1s_f2_aw
Device IntName : l1s_f2_aw
Device Version : 5.1
Device Compile : 5/18/2016 3:21:56 AM
Device Project : L1S.F2.AW.L.F.V3.05
Device ExtInfo : Masstel N516

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac + 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Masstel N516 , Rom gốc Masstel N516 , Masstel N516 mã bảo vệ

Trả lời