Rom Masstel N515 6.0 file pac + file backup CM2

Rom Masstel N515 6.0 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file backup flash CM2

Unbrick, fix lỗi firmware , treo logo , diệt virus, mã bảo mật…

Thông tin rom:

Device Brand : Masstel
Device Model : c178_hwf_244
Device CPU : c178_hwf_262
Device IntName : c178_hwf_262
Device Version : 6.0
Device Compile : 2/23/2017 5:12:17 AM
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : Masstel N515

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Masstel N515 , Rom gốc Masstel N515 Android 6.0 , Masstel N515 mã bảo vệ

Trả lời