Rom Masstel N505 4.4.2 file pac + file CM2 backup full

Rom Masstel N505 Android 4.4.2 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file CM2 backup full

Unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus, mã bảo vệ…

Thông tin rom:

Device Brand : Masscom
Device Model : Masstel_N505
Device CPU : sp7731gea
Device IntName : Masstel_N505
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 6/4/2015 8:46:48 AM
Device Project : Masscom_Masstel_N505_V06_20150604
Device ExtInfo : Masstel N505

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup flash cm2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom Masstel N505, Rom gốc Rom Masstel N505 , Rom Masstel N505 mã bảo vệ

Trả lời