Rom Masstel N420 5.1 file pac + CM2 backup full

Rom Masstel N420 Android 5.1 file pac stock flash qua  + CM2 backup full

Unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm, treo logo, mã bảo mật, diệt virus…

Thông tin rom:

Device Brand : Masstel
Device Model : Masstel_N420
Device CPU : Masstel_N420
Device IntName : N420
Device Version : 5.1
Device Compile : 12/11/2015 2:17:11 AM
Device Project : Masstel_N420_V3_20151211
Device ExtInfo : Masstel N420

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup cm2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Masstel N420 5.1 , Rom gốc Masstel N420 5.1 , File pac Masstel N420 5.1 , Masstel N420 mã bảo vệ

Trả lời