Rom Masstel LT52 file hãng flashtool unbrick cứu máy

Rom stock Masstel LT52 MTK6737M file hãng flash qua sp flashtool unbrick cứu máy mất nguồn do up nhầm rom. Đã test máy up rom của vnrom mất nguồn up lại rom này sẽ lên ok.

Gởi bởi: TCmobile

Giá 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời